7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta
(COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 147kWORD 51k
Oikeudellinen huomautus