7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Mišljenje o pravnoj osnovi za Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 161kWORD 50k
Pravna napomena