7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB, teisinio pagrindo (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 160kWORD 51k
Teisinis pranešimas