7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG
(COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 154kWORD 50k
Juridische mededeling