7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 166kWORD 51k
Právne oznámenie