7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 152kWORD 51k
Rättsligt meddelande