Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

17.9.2018
JURI_AM(2018)627805
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
25 - 274
Σχέδιο έκθεσης
Tadeusz Zwiefka
(PE625.405v01-00)
Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
Πρόταση οδηγίας
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 634kWORD 158k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου