Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

26.9.2018
JURI_AM(2018)627948
ИЗМЕНЕНИЯ
134 - 363
Проект на доклад
Евелин Регнер
(PE625.524v02-00)
Презграничните преобразувания, сливания и разделяния
Предложение за директива
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 607kWORD 216k
Правна информация