Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

26.9.2018
JURI_AM(2018)627948
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
134 - 363
Σχέδιο έκθεσης
Evelyn Regner
(PE625.524v02-00)
Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Πρόταση οδηγίας
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 605kWORD 152k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου