30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(27/2017)
Относно:Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст) (кодифицирана версия)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 473kWORD 50k
Правна информация