30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(27/2017)
Om:Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 257kWORD 49k
Juridisk meddelelse