30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
TEATIS LIIKMETELE
(27/2017)
Teema:Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) (kodifitseeritud versioon)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 254kWORD 49k
Õigusalane teave