30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
ILMOITUS JÄSENILLE
(27/2017)
Asia:Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja maksamattomia tiemaksuja koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 252kWORD 49k
Oikeudellinen huomautus