30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA
(27/2017)
Predmet:Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) (kodificirana verzija)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 331kWORD 49k
Pravna napomena