30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
PRANEŠIMAS NARIAMS
(27/2017)
Tema:Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie nesumokėtą kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus rinkliavą Sąjungoje (nauja redakcija) (kodifikuota redakcija)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 397kWORD 49k
Teisinis pranešimas