30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(27/2017)
Temats:Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (kodificēta versija)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 471kWORD 49k
Juridisks paziņojums