30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(27/2017)
Subiect:Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind neplata taxelor rutiere în Uniune (reformare) (versiune codificată)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 393kWORD 49k
Notă juridică