30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
OZNÁMENIE POSLANCOM
(27/2017)
Vec:Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (kodifikované znenie)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 332kWORD 49k
Právne oznámenie