30.8.2017
JURI_CM(2017)609385
MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(27/2017)
Ärende:Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (kodifiering)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 255kWORD 49k
Rättsligt meddelande