18.1.2019
JURI_CM(2019)632978
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(02/2019)
Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 131kWORD 50k
Правна информация