18.1.2019
JURI_CM(2019)632978
MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(02/2019)
Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 132kWORD 49k
Juridisk meddelelse