18.1.2019
JURI_CM(2019)632978
TEATIS LIIKMETELE
(02/2019)
Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 131kWORD 50k
Õigusalane teave