18.1.2019
JURI_CM(2019)632978
ILMOITUS JÄSENILLE
(02/2019)
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 129kWORD 50k
Oikeudellinen huomautus