18.1.2019
JURI_CM(2019)632978
COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(02/2019)
Subiect: Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 131kWORD 50k
Notă juridică