18.1.2019
JURI_CM(2019)632978
OZNÁMENIE POSLANCOM
(02/2019)
Vec: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 137kWORD 50k
Právne oznámenie