18.1.2019
JURI_CM(2019)632978
MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(02/2019)
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 130kWORD 51k
Rättsligt meddelande