PDF 191kWORD 334k

 

Commissie juridische zaken

 

JURI(2019)0318_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 18 maart 2019, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1E-2)

18 maart 2019, 15.00 - 15.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         19 november 2018 PV – PE631.955v01-00

         26 februari 2019 PV – PE636.201v01-00

         20 februari 2019 PV – PE636.193v01-00

4. Subsidiariteit (art. 42)

5. Presentatie van een studie uitgevoerd in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling C: "The Future Relationship between the UK and the EU following the UK’s withdrawal from the EU in the field of family law"

18 maart 2019, 15.30 - 16.00 uur

6. Presentatie door de Commissie van de uitkomsten van de Haagse Conferentie "The Judgments Convention" (Verdrag beslissingen in burgerlijke en handelszaken)

18 maart 2019, 16.00 - 16.30 uur

*** Stemming ***

7. Rechtsgrond (art. 39)

8. Stemmingen over tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige overeenkomsten (eventueel)

*** Einde stemming ***

9. Programma Justitie

***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018

 

Rapporteurs:

 

Josef Weidenholzer (S&D)
Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

JURI, LIBE

 

 

• Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

10. Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

JURI/8/12966

***I 2018/0114(COD) COM(2018)0241 – C8-0167/2018

 

Rapporteur:

 

Evelyn Regner (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI*

 

 

Adviezen:

 

ECON –

Olle Ludvigsson (S&D)

AD – PE625.345v03-00
AM – PE627.755v01-00
AM – PE627.752v01-00

 

EMPL* –

Anthea McIntyre (ECR)

AD – PE625.383v02-00
AM – PE627.894v01-00
AM – PE628.448v01-00

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

11. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

JURI/8/12902

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

 

Rapporteur:

 

Virginie Rozière (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI*

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Besluit: geen advies

 

 

CONT –

Dennis de Jong (GUE/NGL)

AD – PE623.761v02-00
AM – PE627.777v01-00

 

ECON* –

Miguel Viegas (GUE/NGL)

AD – PE625.343v02-00
AM – PE627.591v01-00

 

EMPL –

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

AD – PE623.789v02-00
AM – PE625.555v01-00

 

ENVI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE623.622v02-00
AM – PE623.961v01-00

 

ITRE –

Besluit: geen advies

 

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

TRAN –

Besluit: geen advies

 

 

AGRI –

Besluit: geen advies

 

 

CULT –

Curzio Maltese (GUE/NGL)

AD – PE623.815v03-00
AM – PE625.365v01-00

 

JURI (AL) –

Axel Voss (PPE)

AL – PE629.554v01-00

 

LIBE* –

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE)

AD – PE626.976v02-00
AM – PE627.844v01-00

 

AFCO –

Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

AD – PE623.888v02-00
AM – PE627.634v01-00

 

PETI –

Besluit: geen advies

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

12. Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

JURI/8/14437

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

 

Rapporteur:

 

Virginie Rozière (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Christophe Hansen (PPE)

AD – PE629.613v02-00
AM – PE630.585v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.759v01-00
AM – PE629.621v01-00

 

AGRI –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

LT – PE632.971v01-00

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 8 januari 2019, 15.00 uur

18 maart 2019, 16.30 - 18.00 uur

Met gesloten deuren

13. Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)

14. Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 141)

15. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann

JURI/8/15146

 2018/2277(IMM) 

 

Rapporteur:

 

Evelyn Regner (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Goedkeuring ontwerpverslag

16. Verzoek om opheffing van de immuniteit Georgios Epitideios

JURI/8/15006

 2018/2268(IMM) 

 

Rapporteur:

 

Angel Dzhambazki (ECR)

 

Bevoegd:

 

JURI

 

 

 

         Gedachtewisseling

17. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis

JURI/8/15009

 2018/2269(IMM) 

 

Rapporteur:

 

Angel Dzhambazki (ECR)

 

Bevoegd:

 

JURI

 

 

 

         Gedachtewisseling

18. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos

JURI/8/15010

 2018/2270(IMM) 

 

Rapporteur:

 

Angel Dzhambazki (ECR)

 

Bevoegd:

 

JURI

 

 

 

         Gedachtewisseling

18 maart 2019, 18.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

19. Coördinatorenvergadering

20. Rondvraag

21. Volgende vergaderingen

         1 april 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         2 april 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2019Juridische mededeling