PDF 157kWORD 260k

 

Комисия по правни въпроси

 

JURI(2019)0715_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 15 юли 2019 г., 19.00–20.00 ч.

Страсбург

Зала: „Луиз Вайс“ (N1.3)

15 юли 2019 г., 19.00–19.30 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

15 юли 2019 г., 19.30–20.00 ч.

При закрити врати

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Проверка на декларацията за финансови интереси на кандидата за член на Комисията Кадри Симсън (евентуално)

5. Проверка на декларацията за финансови интереси на кандидата за член на Комисията Йоан Мирча Пашку (евентуално)

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         24 юли 2019 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 15 юли 2019 г.Правна информация