PDF 158kWORD 1014k

 

Комисия по правни въпроси

 

JURI(2019)0903_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

3 септември 2019 г., 9.00–10.30 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

3 септември 2019 г., 10.30–10.45 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Субсидиарност (член 43)

5. Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Проверка на поправка

3 септември 2019 г., 10.45–12.30 ч.

При закрити врати

6. Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш

JURI/9/00522

 2019/2005(IMM) 

 

Докладчик:

 

Ибан Гарсия Дел Бланко (S&D)

 

Водеща:

 

JURI

 

 

 

         Размяна на мнения

7. Проверка на пълномощията и продължителност на мандата (членове 3 и 4)

8. Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 149)

* * *

3 септември 2019 г., 15.00–16.30 ч.

9. Размяна на мнения с Анна-Мария Хенриксон, министър на правосъдието на Финландия

3 септември 2019 г., 16.30–17.15 ч.

10. Изявления на кандидатите, подбрани за длъжността заместник изпълнителен директор на EUIPO
• Размяна на мнения

3 септември 2019 г., 17.15–18.30 ч.

При закрити врата

11. Размяна на мнения с Правната служба относно имунитета

Последно осъвременяване: 30 август 2019 г.Правна информация