PDF 167kWORD 263k

 

Juridiskā komiteja

 

JURI(2019)0903_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 3. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–10.30

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 3. septembrī plkst. 10.30–10.45

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Subsidiaritāte (43. pants)

5. Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Kļūdas labojuma izskatīšana

2019. gada 3. septembrī plkst. 10.45–12.30

Aiz slēgtām durvīm

6. Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti

JURI/9/00522

 2019/2005(IMM) 

 

Referents:

 

Ibán Garcia Del Blanco (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

JURI

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa

7. Pilnvaru pārbaude un termiņš (3. un 4. pants)

8. Strīdi, kuros iesaistīts Parlaments (149. pants)

* * *

2019. gada 3. septembrī plkst. 15.00–16.30

9. Viedokļu apmaiņa ar Somijas tieslietu ministri Anna-Maja Henriksson

2019. gada 3. septembrī plkst. 16.30–17.15

10. EUIPO izpilddirektora vietnieka amatam atlasīto kandidātu paziņojumi
• Viedokļu apmaiņa

2019. gada 3. septembrī plkst. 17.15–18.30

Aiz slēgtām durvīm

11. Viedokļu apmaiņa ar Juridisko dienestu par imunitāti

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. augustsJuridisks paziņojums