PDF 166kWORD 263k

 

Výbor pre právne veci

 

JURI(2019)0903_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

3. septembra 2019 od 9.00 do 10.30 h

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

3. septembra 2019 od 10.30 do 10.45 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

4. Subsidiarita (článok 43)

5. Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• preskúmanie korigenda

3. septembra 2019 od 10.45 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

6. Žiadosť o zbavenie Josého Manuela Fernandesa imunity

JURI/9/00522

 2019/2005(IMM) 

 

Spravodajca:

 

Ibán Garcia Del Blanco (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

JURI

 

 

 

         výmena názorov

7. Preskúmanie osvedčení a trvanie mandátu (články 3 a 4)

8. Spory týkajúce sa Európskeho parlamentu (článok 149)

* * *

3. septembra 2019 od 15.00 do 16.30 h

9. Výmena názorov s fínskou ministerkou spravodlivosti Annou-Majou Henrikssonovou

3. septembra 2019 od 16.30 do 17.15 h

10. Vyhlásenia vybraných kandidátov na miesto zástupcu výkonného riaditeľa EUIPO
výmena názorov

3. septembra 2019 od 17.15 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

11. Výmena názorov s právnou službou o imunitách

Posledná úprava: 29. augusta 2019Právne oznámenie