PDF 159kWORD 263k

 

Utskottet för rättsliga frågor

 

JURI(2019)0903_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 3 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

3 september 2019 kl. 9.00–10.30

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

3 september 2019 kl. 10.30–10.45

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

4. Subsidiaritet (artikel 43)

5. Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Granskning av rättelse

3 september 2019 kl. 10.45–12.30

Inom stängda dörrar

6. Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet

JURI/9/00522

 2019/2005(IMM) 

 

Föredragande:

 

Ibán Garcia Del Blanco (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

JURI

 

 

 

         Diskussion

7. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)

8. Tvister som berör parlamentet (artikel 149)

* * *

3 september 2019 kl. 15.00–16.30

9. Diskussion med Anna-Maja Henriksson, Finlands justitieminister

3 september 2019 kl. 16.30–17.15

10. Uttalanden av utvalda sökande till tjänsten som vice verkställande direktör för EUIPO
• Diskussion

3 september 2019 kl. 17.15–18.30

Inom stängda dörrar

11. Diskussion med rättstjänsten om immunitet

Senaste uppdatering: 29 augusti 2019Rättsligt meddelande