PDF 157kWORD 259k

 

Utskottet för rättsliga frågor

 

JURI(2019)1014_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 14 oktober 2019 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

14 oktober 2019 kl. 15.00–16.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Diskussion med EUIPO:s verkställande direktör

4. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag

***I 2018/0114(COD) COM(2018)0241 – C8-0167/2018

• Granskning av rättelse

5. Genomförandeakter och genomförandeåtgärder (artikel 112)

* * *

14 oktober 2019 kl. 16.00–17.30

Inom stängda dörrar

6. Tvister som berör parlamentet (artikel 149)

7. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)

8. Granskning av potentiella eller faktiska intressekonflikter hos de nominerade kommissionsledamöterna (bekräftas senare)

* * *

14 oktober 2019 kl. 17.30–18.30

Inom stängda dörrar

9. Samordnarnas sammanträde

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         6 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         7 november 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 11 oktober 2019Rättsligt meddelande