PDF 159kWORD 260k

 

Комисия по правни въпроси

 

JURI(2019)1203_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–16.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Изслушване относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

* * *

3 декември 2019 г., 15.00–16.30 ч.

При закрити врати

4. Заседание на координаторите

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания

         9 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 30 ноември 2019 г.Правна информация