PDF 172kWORD 264k

 

Utskottet för rättsliga frågor

 

JURI(2020)0116_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 16 januari 2020 kl. 9.00–10.30

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

Inom stängda dörrar

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

JURI/9/00399

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Lucy Nethsingha (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

4. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

         27 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         28 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 13 januari 2020Rättsligt meddelande