PDF 190kWORD 371k

 

 

Kumitat għall-Affarijiet Legali

 

JURI(2020)0217_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 17 ta' Frar 2020, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 18 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (1G-2)

Is-17 ta' Frar 2020, 15.00 – 18.30

Ftuħ tal-laqgħa taħt il-presidenza tal-President proviżorju

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

3. Avviżi tal-president

4. Elezzjoni tal-President

* * *

It-18 ta' Frar 2020, 9.00 – 10.00

Preseduta mill-President li għadu kemm ġie elett

Bil-magħluq

5. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

It-18 ta' Frar 2020, 10.00 – 11.30

Bil-magħluq

6. Bażi legali (Artikolu 40)

7. Verifika ta' kredenzjali u tul tal-mandat (Artikoli 3 u 4)

8. Tilwimiet li jinvolvu lill-Parlament (Artikolu 149)

9. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Guy Verhofstadt

JURI/9/01855

 2019/2149(IMM) 

 

Rapporteur:

 

Marie Toussaint (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

 

JURI

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
(possibbilment)

10. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gunnar Beck

JURI/9/01942

 2019/2154(IMM) 

 

Rapporteur:

 

Andrzej Halicki (PPE)

 

Responsabbli:

 

JURI

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
(possibbilment)

11. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Elena Yoncheva

JURI/9/01943

 2019/2155(IMM) 

 

Rapporteur:

 

Gilles Lebreton (ID)

 

Responsabbli:

 

JURI

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet

* * *

It-18 ta' Frar 2020, 11.30 – 12.30

12. Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online

JURI/9/02298

 2020/2019(INL) 

 

Rapporteur:

 

Tiemo Wölken (S&D)

 

Responsabbli:

 

JURI*

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO* –

(Renew)

 

 

CULT

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet

* * *

It-18 ta' Frar 2020, 14.30 – 15.30

13. Skambju ta' fehmiet mas-Sa Ewa Kopacz, il-Koordinatur tal-Parlament Ewropew għad-Drittijiet tat-Tfal - Preżentazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-Uffiċċju tal-Koordinatur 

It-18 ta' Frar 2020, 15.30 – 18.30

14. Sussidjarjetà (Artikolu 43)

15. Ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

JURI/9/00229

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

 

Rapporteur:

 

József Szájer (PPE)

 

Responsabbli:

 

JURI

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

DEVE

 

 

 

INTA –

(PPE)

 

 

ECON –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

EMPL –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

TRAN

 

 

 

REGI

 

 

 

AGRI –

Bronis Ropė (Verts/ALE)

 

 

PECH –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

CULT

 

 

 

LIBE –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

AFCO

 

 

 

FEMM –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

16. Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

JURI/9/02261

 2020/2012(INL) 

 

Rapporteur:

 

Ibán García Del Blanco (S&D)

 

Responsabbli:

 

JURI*

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET*

 

 

 

EMPL –

(S&D)

 

 

ENVI –

Adam Jarubas (PPE)

 

 

IMCO* –

(Verts/ALE)

 

 

TRAN* –

Valter Flego (Renew)

 

 

CULT –

Łukasz Kohut (S&D)

 

 

LIBE* –

Robert Roos (ECR)

 

 

AFCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Skambju ta' fehmiet

17. Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

JURI/9/02275

 2020/2014(INL) 

 

Responsabbli:

 

JURI –

(PPE)

 

Opinjonijiet:

 

IMCO –

(Renew)

 

 

TRAN –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

LIBE –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Skambju ta' fehmiet

18. Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

JURI/9/02279

 2020/2015(INI) 

 

Rapporteur:

 

Stéphane Séjourné (Renew)

 

Responsabbli:

 

JURI

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO –

(ECR)

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

AFCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Skambju ta' fehmiet

19. Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

JURI/9/02269

 2020/2013(INI) 

 

Rapporteur:

 

Gilles Lebreton (ID)

 

Responsabbli:

 

JURI*

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET*

 

 

 

IMCO –

(PPE)

 

 

TRAN –

Ondřej Kovařík (Renew)

 

 

LIBE –

Robert Roos (ECR)

 

 

AFCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Skambju ta' fehmiet

Diskussjoni konġunta

20. In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti)

JURI/9/02017

***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018

 

Rapporteur:

 

Franco Roberti (S&D)

 

Responsabbli:

 

JURI

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

21. Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali

JURI/9/02016

***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018

 

Rapporteur:

 

Emil Radev (PPE)

 

Responsabbli:

 

JURI

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

22. Kwistjonijiet varji

23. Laqgħat li jmiss

         it-18 ta' Marzu 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         id-19 ta' Marzu 2020, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza