27.7.2015
JURI_PA(2015)557273
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно „Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))
Докладчик по становище(*): Ангел Джамбазки

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 304kWORD 175k
Правна информация