13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
NÁVRH DOPORUČENÍ
k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Malta zmocňují, aby v zájmu Evropské unie přistoupily k Haagské úmluvě ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Viktor Uspaskich

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 516kWORD 58k
Právní upozornění