13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
UDKAST TIL HENSTILLING
om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Retsudvalget
Ordfører: Viktor Uspaskich

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 303kWORD 51k
Juridisk meddelelse