13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
SOOVITUSE PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega volitatakse Austriat ja Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Õiguskomisjon
Raportöör: Viktor Uspaskich

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 370kWORD 53k
Õigusalane teave