13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
SUOSITUSLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallan ja Maltan valtuuttamisesta liittymään oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan 15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn Haagin yleissopimuksen sopimuspuoliksi Euroopan unionin edun mukaisesti
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Viktor Uspaskich

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 296kWORD 51k
Oikeudellinen huomautus