13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
NACRT PREPORUKE
o prijedlogu odluke Vijeća da se Austriji i Malti u interesu Europske unije dopusti pristupanje Haškoj konvenciji od 15. studenog 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Viktor Uspaskich

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 383kWORD 62k
Pravna napomena