13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Malta įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų prisijungti prie 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje
(COM(2013) 0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Viktor Uspaskich

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 514kWORD 58k
Teisinis pranešimas