13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
IETEIKUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austrijai un Maltai atļauj Eiropas Savienības interesēs pievienoties Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Juridiskā komiteja
Referents: Viktor Uspaskich

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 510kWORD 56k
Juridisks paziņojums