13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
ONTWERPAANBEVELING
over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Malta in het belang van de Europese Unie worden gemachtigd toe te treden tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Viktor Uspaskich

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 300kWORD 52k
Juridische mededeling