13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a aderării, în interesul Uniunii Europene, a Austriei și a Maltei la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Viktor Uspaskich

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 452kWORD 59k
Notă juridică