13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Malta poverujú v záujme Európskej únie pristúpiť k Haagskemu dohovoru z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Výbor pre právne veci
Spravodajca: Viktor Uspaskich

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 451kWORD 57k
Právne oznámenie