13.11.2014
JURI_PR(2014)541497
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
(COM(2013)0338 - C8-0000/2014 - 2013/0177(NLE))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Viktor Uspaskich

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 300kWORD 53k
Rättsligt meddelande