21.4.2015
JURI_PR(2015)554895
MIETINTÖLUONNOS
unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin
(2015/2053(INI))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Virginie Rozière
Lausunnon valmistelija (*):
Nicola Danti, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely - työjärjestyksen 54 artikla

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 126kWORD 57k
Oikeudellinen huomautus