21.4.2015
JURI_PR(2015)554895
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamo attiecināšanu uz nelauksaimnieciskiem produktiem
(2015/2053(INI))
Juridiskā komiteja
Referente: Virginie Rozière

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 141kWORD 67k
Juridisks paziņojums